Použití nátěru ZINGA

Nanášení nátěru ZingaÚprava povrchu před nanášením

Kovové povrchy musí být odmaštěné a zbavené volných částic. Jakmile je požadovaná katodická ochrana srovnatelná s galvanizací za tepla, je potřeba udělat opískování povrchu v kvalitě nejméně Sa 2,5. Optimální drsnost povrchu Ra 12,5 (podle Rugotestu č.3 B N10 a nebo ISO 8503/1 segm.2).
V některých případech je možné nanášet i na mírně zkorodované povrchy, následně po jejich odmaštění a odstranění volných části rzi. Hladké plochy je nutné před aplikací bezpodmínečně zdrsnit. Doporučená čistota povrchu ST2,5 a nebo ST3 s následným od-maštěním (např. parou).

 

Vlhkost není překážkou při aplikaci nátěrového systému ZINGA. Mokrý povrch stačí před aplikací utřít hadrem.

Způsob nanášení

Nátěrová hmota se nanáší buď štětcem (tloušťka jedné vrstvy cca 25 – 30 μm), válečkem (tloušťka jedné vrstvy cca 40 μm) a nebo stříkáním.
Při aplikaci štětcem není nutné ředění, při aplikaci stříkáním se používá ředidlo Zingasolv.
Vzhledem k velmi rozdílným specifickým hmotnostem zinku a pojiva má nátěrová hmota ZINGA tendenci sedimentovat. Proto před aplikací i po dobu delšího trvání aplikace nátěrový systém důkladně promíchejte.

Spotřeba

V závislosti na způsobu nanášení a požadované hloubce vrstvy (teoretická spotřeba při tloušťce vrstvy 50μm: 2,83 m2/kg).

Schnutí

Nátěr je nelepivý po 10 min. při 18 °C. Mechanicky odolný je nátěr zhruba po 48 hodinách, přičemž se působením vzduchu a vlhkosti dále vytvrzuje. Oxidací ZINGA vytváří povlak, který zpomaluje katodický proces a vytváří barieru.
Další vrstvy systému ZINGA je možné aplikovat přibližně po 1 hodině. Ostatní kompatibilní hmoty je možné aplikovat nejméně za 24 hodin (zinkové soli na povrchu nátěru ZINGA je potřebné očistit kartáčkem a čistou vodou).